Yıl: 2007 Cilt: 17 Sayı:3
ORİJİNAL ARAŞTIRMALAR

Alopesi Areatada Klinik Bulguların Ve Saç Dökülmesi Şekillerinin Klinik Seyir ile İlişkisi

Dr. Oya OĞUZ,a Dr. Server SERDAROĞLU,a Dr. Aylin KALAYCIYAN,a Dr. Meltem ANTONOVa

aDermatoloji AD, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL

Amaç: Alopesi areatada (AA) seyri önceden belirleyecek bir klinik ve laboratuvar yöntem yoktur. On yılı aşkın klinik gözlemlerimiz, hastalığın prognozunun tedavi dışında başka faktörler tarafından da etkilendiğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı bu faktörleri saptamaktır.
Gereç ve Yöntemler: Arşivimizin en az 2 yıl takip edilen AA hastaları tarandı. 146 hastanın ofiazis, şarap lekesi, tırnak bulguları, hastalığın başlangıç yaşı, ilk başvurudaki saç kaybının yüzdesi, başlangıçtaki yama tarzındaki saç kaybının daha ileri formlara dönüşmesine dek geçen süre ve takip boyunca görülen alevlenme sayısı kaydedildi. Hastalık süresi, nüks sayısı ve tedaviye uzun dönemde alınan yanıt göz önüne alınarak alopesi tipleri klinik seyirlerine göre gruplandırıldı.
Bulgular: Alopesi areata kadınlarda daha iyi bir seyir göstermiştir. Hastaların çoğunda başlangıç yaşı 16’dan küçüktü. İki yıl sonunda kozmetik iyilik olarak kabul edilebilir bir yanıt alınan hastaların çoğunluğunun (%87.5) ilk başvurudaki saç kaybının %25’ten az olduğu gözlenmiştir. Alopesi totalis (AT) veya alopesi universalise (AU) dönüşen hastaların yalnızca %3’ünde 2 yıl sonra kozmetik olarak kabul edilebilir görünüm saptanmıştır.
Sonuç: Araştırılan ve prognozla ilişkili olduğu düşünülen tüm etkenler dikkate alındığında saç kaybı yaygınlığının başvuru bulguları itibariyle kötü prognozun en anlamlı belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Başlangıçtaki kaybın %25’ten az olmasının da her zaman iyi prognoza işaret etmediği gözlenmiştir. Başvuru esnasında %25’ten az ve %25’ten çok saç kaybı olan iki grupta seyir sırasında AT/AU’e dönüşüm gösteren bir alt grup varlığı dikkati çekmiştir. Kozmetik iyilik sağlanamayan hastaların bu alt grupta yer aldığı gözlenmiştir. Bu nedenle AA’nın şiddetiyle ilgili son kararın en az 2 yıllık bir gözlemden sonra verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here