bazı viral enfeksiyonlar ile kronik otoimmün hastalıklar arasında bir ilişki saptanmış…Avustralya’da yapılan çalışma Sjögren hastalığı ile CMV virüsü arasındaki ilişkiyi kanıtlamış…
link:
https://medicalxpress.com/news/2014-10-scientists-link-viral-infection-autoimmune.html

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here